Impressores A4 Monocrom

Equips dissenyats exclusivament per imprimir documents en blanc i negre. Molt útils en entorns laborals i industrials que precisin imprimir altes quantitats d’albarans, fulls de treball o d’altres documents d’us intern.

Showing all 3 results