Destructores de paper i documents

Totes les empreses generen diàriament gran quantitat de documents i les destructores de paper son grans aliades. Aquells que contenen dades privades d’una empresa o permeten la identificació d’una una persona o es consideren confidencials. Un cop que aquestes dades deixen de ser útils, la normativa actual obliga a la seva destrucció segura.

S'estan mostrant 5 resultats