Slide 1

Gestió documental

Gestió documental

Gestió documental

La Gestió documental comença amb la obtenció d’informació d’un document imprès. Aquesta informació es converteix a format electrònic i pot ser fàcilment editada, guardada o compartida.
Els avantatges de la Gestió documental son molts i diversos. Però sempre comporten un gran estalvi de recursos tant humans com materials.

Al mateix temps, permeten augmentar la productivitat de la empresa, gràcies a les múltiples noves opcions disponibles.
La Gestió documental engloba tots els processos digitals realitzats amb la informació obtinguda.

Les possibilitats son moltes i diverses: estalvi dels temps de gestió, creació de permisos d’edició o visualització, automatització de processos, traçabilitat de les tasques i versions, arxiu segur de la informació…

Algunes de les aplicacions de Gestió documental disponibles en els equips Toshiba són les següents:

Yoimprimo

Yoimprimo permet imprimir des de qualsevol dispositiu en un multifuncional Toshiba. El gran avantatge es que es ràpida i segura, ja que no cal cap configuració.

Es ideal per copisteries, ja que evita la utilització de pendrives potencialment infecciosos.
El procés és molt senzill i es realitza en 3 passos:

  • 1. Enviament per email dels documents a imprimir.
  • 2. Yoimprimo accepta la impressió. Genera i envia un PIN al sol·licitant.
  • 3. Un cop al multifuncional, s’introdueix el PIN i comença la impressió.
PDF

Toshiba Transfer

Toshiba Transfer es una funció que permet transferir documents escanejats molt grans a diversos destinataris via correu electrònic. No calen servidors, drivers ni instal·lació.
És ràpida i senzilla d’utilitzar. La transmissió xifrada és de gran seguretat ja que es realitza mitjançant connexió SSL.
PDF

SealSign Saas

Permet signar documents electrònicament amb validesa jurídica des de qualsevol dispositiu. Els documents poden ser signats amb signatura biomètrica o OTP. En cap de les dues no cal instal·lació.
PDF

Barcode Scan

Toshiba Barcode Scan es una aplicació per escanejar codis de barres i guardar els documents a carpetes compartides de servidors d’arxius remots.

Zone-OCR

Toshiba Zone-OCR permet capturar, buscar i extreure text de documents. I amb la informació obtinguda, crear fitxers, anomenar-los i desar-los automàticament a carpetes preestablertes. Es una solució ideal per empreses que necessiten arxivar de manera ràpida i segura grans quantitats de documents.
PDF

Capture & Store

Toshiba Capture & Store es una aplicació que permet automatitzar complexos fluxos de treball. Separació automàtica de treballs. Permet capturar, buscar i extreure text de documents. Amb la informació obtinguda, crear fitxers, anomenar-los i desar-los automàticament a carpetes preestablertes.
PDF

PaperCut

PaperCut es un aplicació amb múltiples opcions. Està enfocat a la gestió eficient dels costos d’impressió. Recopila dades d’impressió, administra i gestiona permisos per optimitzar aquests recursos.
PDF