Slide 1

Carbon Zero

Carbon Zero

Reinpe, empresa compromesa
amb les causes socials

Reinpe sempre s’ha destacat com una empresa compromesa amb les causes socials.
Treballar amb nosaltres, també significa col·laborar amb diferents projectes solidaris. Estructurem la nostra ajuda en tres eixos:

Àmbit humanitari i
desenvolupament sanitari

Medi ambient i sostenibilitat

Benestar animal

Sensibilitat cultural

CARBON ZERO

Si volem deixar un mon habitable als nostres fills, la cura del medi ambient ha de ser una de les nostres prioritats. En el nostre mon es inevitable la generació de residus, tant en la fabricació de productes i aliments com en el seu tractament posterior. En aquest punt son claus el reciclatge i la sostenibilitat.

A més, oferim una novetat ecològica mundial, l’únic equip multifuncional del món que reutilitza el paper, permetent que es redueixi de forma radical la tala d’arbres i la desforestació, un dels principals problemes causants del canvi climàtic.

Al distribuir els multifuncionals Toshiba, col·laborem amb el projecte CARBON ZERO que recolza els objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per la ONU per impulsar un canvi positiu en els pròxims anys. Està destinat a compensar la seva petjada de carboni. Aquest projecte assigna fons a plantades de boscos o a projectes de generació d’energia verda que equilibrin les emissions produïdes en la fabricació i ús dels equips, més enllà de la seva vida útil.

Programa Toshiba CARBON ZERO

Prenem mesures per protegir el clima i els recursos naturals. La cerca de noves formules de reduir les emissions de CO2 es un dels reptes mes importants. En col·laboració amb experts mediambientals de de CO2balance, Toshiba TEC ha desenvolupat un programa innovador a escala europea per protegir el clima. Així ha sorgit el Programa Toshiba CARBON ZERO.

Aquest programa compensa la petjada de CO2 dels multifuncionals, invertint en projectes sostenibles de protecció del canvi climàtic. Compensa les emissions tant de la producció d’aquests equips com de la seva posterior vida útil, incloent la impressió d’un MILIÓ de pàgines en cadascun. Aquesta iniciativa ens permet utilitzar els nostres equips de forma neutral pel medi ambient.

El programa CARBON ZERO te projectes repartits per tot el mon: Kenya, Uganda i la selva tropical del Brasil.