5 setembre 2022

Les millores impressores grans per empreses

mejores impresoras grandes empresas

Benvinguts a l’era de la polivalència i la integració. Avui en dia demanem als nostres dispositius electrònics que compleixin dos requisits: el primer que un mateix dispositiu pugui desenvolupar les funcions que abans en requerien més d’un. I el segon, que puguin connectar-se a internet o a una xarxa i interactuar entre ells.

També apreciem aquesta tendència al món empresarial, tant en grans com en petites empreses. Per aquest motiu, ja no utilitzem fotocopiadores i sí multi funcionals, com a les impressores professionals per excel·lència. Realitzen múltiples funcions –d’aquí el seu nom- i s’han convertit en el centre de la oficina moderna. Han fusionat en un mateix equip una impressora amb una antiga fotocopiadora, però han millorat el resultat. A més d’imprimir i copiar, permeten escanejar documents i entre d’altres, enviar i rebre faxos.

L’evolució de les impressores grans

Si bé el servei de fax està cada cop en més desús, la funció d’escanejat obre la porta a la Gestió documental. Gràcies a aquesta funció, les possibilitats de l’equip adquireixen una nova dimensió. Les utilitats de la Gestió documental son moltes i variades. Transformen un document de paper en un fitxer en format electrònic. Aquest nou arxiu afegeix les dades de captura a la informació impresa. És perfectament manegable i s’integra als fluxos de treball dels ordinadors de la companyia.

Permet automatitzar processos, d’aquesta manera s’acceleren les tasques rutinàries i s’elimina l’errada humana. Inclús també permet programar l’execució d’esdeveniments, que es desencadenen automàticament al detectar una situació pre establerta. Realment les possibilitats son infinites i permeten a l’empresa guanyar competitivitat i sobretot un gran estalvi de costos. La Gestió documental està en plena expansió.

Les impressores grans per empreses revolucionen la forma de treballar de les empreses, ja que suposa un salt tecnològic similar al que va representar la informatització de les empreses als anys 90’s. Avui en dia no es contempla cap empresa sense ordinadors. De igual manera, en molt poc temps no es concebrà cap empresa sense un sistema de Gestió documental.

Com triar una impressora gran per empresa

Un sistema d’impressió per una gran empresa ha de disposar de totes aquestes característiques, però a més ha d’estar dimensionat al nombre d’usuaris que hi faran ús. A més usuaris, major volum d’impressió, però també més gent estarà utilitzant-lo simultàniament. Per tant, es necessari que l’equip sigui ràpid despatxant feines i robust per aguantar altes càrregues de treball.

  • Especial atenció als costos d’impressió. Amb grans volums, petites diferències de preu poden resultar importants estalvis.
  • El retrat robot de l’equip que millor s’adapta a aquestes especificacions és un multifuncional d’alta capacitat, amb impressió color i format A3.

Si complementem la configuració amb opcions de finalització, disposarem d’un sistema capaç de realitzar treballs d’impressió amb acabat professional. La impressió en color i doble cara en format A3, permet realitzar fulletons de mida A4 perfectament enquadernats i grapats. Si és necessari, també es poden perforar automàticament els documents pel seu posterior arxiu en carpeta física. El classificador permet diferenciar els diferents treballs ordenats, impedint que es barregin a la safata d’impressió de l’equip.

En definitiva, estem davant d’uns equips que responen a les necessitats actuals de les empreses. Queda triar dins de l’ampli ventall, el que millor s’adapti als requisits concrets de cadascú.