Slide 1

Gran empresa

Gran empresa

En un mercat competitiu i en vistes a encarar nous escenaris post pandèmia, les empreses necessiten d’eines que les ajudin a millorar la seva competitivitat i reduir costos.

Multinacionals, corporacions i grups empresarials utilitzen diàriament equips ofimàtics. Tenen necessitats molt específiques, quasi personalitzades. Necessiten solucions potents però flexibles.

Sovint requereixen la integració de diferents productes i tecnologies. Reinpe disposa d’un ampli ventall de solucions pensades per la gran empresa perquè d’aquesta manera puguin concentrar-se en el funcionament del seu negoci. Son solucions independents i complementaries. En aquest punt es on el binomi producte avançat i equip especialitzat de Reinpe marca la diferència.

· IMPRESSIÓ PROFESSIONAL

La impressió de documents es una tasca que totes les empreses realitzen a diari. Per tant, la elecció dels equips es clau tant en el rendiment com amb els costos operatius.

A Reinpe som especialistes en aquest tema i dins de la ampla gamma de productes que disposem, podem aconsellar al client la opció més convenient. Treballem amb marques reconegudes per la fabricació de productes fiables, duradors i amb costos de manteniment reduïts.

· GESTIÓ DOCUMENTAL

La Gestió documental està en plena expansió, ja que aporta molt valor afegit. Es realitza mitjançant els equips multifuncionals. Permet realitzar automàticament múltiples operacions amb els documents que arriben a l’equip: arxivat automàtic de documents, la cerca o extracció d’informació dels mateixos. Separació automàtica de treballs, així com l’obtenció d’informes d’impressió i l’administració de permisos.

· DESTRUCTORES DE DOCUMENTS

Totes les empreses generen diàriament gran quantitat de documents. Aquells que contenen dades privades d’una empresa o permeten la identificació d’una una persona es consideren confidencials. Un cop que aquestes dades deixen de ser útils, la normativa actual obliga a la seva destrucció segura.

· PANTALLES INTERACTIVES

Els monitors interactius son unes de les eines més potents del mon de la comunicació visual. Unifiquen en un sol equip el que abans requeria de projector, pantalla i PC. Aquests monitors tenen una alta connectivitat i venen equipats amb múltiples utilitats.

Els àmbits d’aplicació son infinits: van des de l’educació, al mon empresarial, passant per aplicacions interactives pel comerç.

Exemple d’utilització de monitors interactius en creació de plànols:

Exemples d’utilització de monitors interactius en Oficines i Sales de reunions:

· CENTRALETES TELEFÓNIQUES VIRTUALS

La evolució de les antigues centraletes telefòniques ja ha arribat. Avui en dia es possible gestionar el servei de telefonia d’una empresa des del núvol, amb una reducció notable dels costos. Gestionen i donen servei al mateix nombre d’extensions que les antigues centraletes físiques. Administren intel·ligentment les trucades i permeten múltiples configuracions avançades.

· IMPRESSORES D’ETIQUETES

L’etiquetatge de productes al sector industrial o logístic està amplament implantat des de fa anys.

Les etiquetes amb codis de barres o QR son una solució ràpida i econòmica que obre grans possibilitats de traçabilitat o identificació, no només en els sectors tradicionals: batch de visitants a empreses o museus, etiquetatges de preus, inventaris de productes, etc.

Vols veure productes?

Necessitas més información o ajuda? Emplena el següent
formulari i ens posarem en contacte