Slide 1

Col·laboració ONG
a Senegal

Col·laboració ONG
a Senegal

Reinpe, empresa compromesa
amb les causes socials

Reinpe sempre s’ha destacat com una empresa compromesa amb les causes socials.
Treballar amb nosaltres, també significa col·laborar amb diferents projectes solidaris. Estructurem la nostra ajuda en tres eixos:

Àmbit humanitari i
desenvolupament sanitari

Medi ambient i sostenibilitat

Benestar animal

Sensibilitat cultural

HOSPITAL MATERNO INFANTIL KEUR MODOU KHARY

En l’àrea de l’ajuda al desenvolupament, Reinpe col·labora en diferents projectes amb CC ONG. A l’any 2019 hem col·laborat en la construcció de l’ampliació de l’Hospital matern-infantil Keur Modou Khary al Senegal.

Aquest projecte es especialment important ja que la major part dels poblats aïllats de Senegal comparteixen un problema comú: la llunyania de centres assistencials. A més, els desplaçaments són molt complicats, especialment en època de pluges i/o sequeres extremes, el que augmenta la taxa de mortalitat, ja que en cas d’urgència no compten amb temps material d’arribar al centre més proper. Aquest cas és molt freqüent en les dones embarassades.

 

nou centre Hospitalari

A Keur Modou Khary, una zona rural mal comunicada i amb la totalitat de la població sota el llindar de la pobresa, era un necessitat molt present que requeria d’ajuda immediata.

El poble va anar creixent i el petit i precari dispensari amb el que comptava va quedar massa petit, per a les 2.000 persones que atenia.

 

Així vam iniciar, juntament amb CCONG, el projecte de construcció d’un nou centre Hospitalari centrat, principalment, en ajudar la part més sensible de la població: les dones i nens de la zona.

El centre està compost per:

Un edifici de consultes, un edifici de maternitat, quatre boxs, Farmàcia, un petit laboratori, instal·lació d’un sistema solar per a l’aigua calenta sanitària, Sistema auxiliar d’energia fotovoltaica i dotació de l’equip necessari (equip de respiració auxiliar, cadires de rodes, lliteres, taules de parts, tensiòmetre, incubadores, etc.).

Actualment ja son 8

A més, aquest projecte compta amb un dispensari-ambulatori amb atenció gratuïta per les persones dels voltants. Aquest centre inicialment donava treball a 5 dones de la comunitat. Actualment ja son 8.

Tampoc ens oblidem del més important: La Prevenció. En el centre es realitzen jornades de sensibilització sobre malalties de transmissió sexual i una consulta gratuïta de prevenció de càncer de mama i úter.

Tot això no només ha permès millorar la qualitat de vida i reduir dràsticament la mortalitat de la zona, sinó que a més, a donat l’oportunitat de formar-se i treballar en el centre a nombrosa població de la zona.

Estem molt orgullosos de saber que el Centre de Salut i Maternitat de Keur Modou Khary està a ple rendiment i anualment ajuda a unes 20 dones embarassades sense recursos, dona servei directe a unes 40 persones i indirectament a una comunitat de unes 2000 persones.