Multifuncionals per empreses

Les impressores multifuncionals son el cor de la oficina moderna. Existeix una gran varietat de models, adaptables a les necessitats concretes de cada client. A més de cobrir les necessitats d’impressió i còpia, permeten treballar amb Gestió documental. Aquesta operativa genera grans estalvis al automatitzar tasques rutinàries d’arxiu i cerca de documents.