Destructora d'alt rendiment

Totes les empreses generen diàriament gran quantitat de documents. Aquells que contenen dades privades d’una empresa o permeten la identificació d’una una persona o es consideren confidencials. Un cop que aquestes dades deixen de ser útils, la normativa actual obliga a la seva destrucció segura.

Mostrant l'únic resultat